Identiteit

Wij geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen.

Onze scholen staan in de christelijke traditie. We putten hoop uit de verhalen van de bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden het belangrijk om lief te hebben. Daarin worden we geïnspireerd door christelijke idealen over een leefbare wereld met een goede plek voor iedereen. Waarden als hoop, optimisme, gerechtigheid en barmhartigheid liggen ons na aan het hart.

Samen met onze leerlingen zoeken we antwoorden op de vragen in ons leven. We willen kinderen leren optimistisch na te denken over de toekomst. We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van hun kijk op het leven en leren hen ook daarin nieuwsgierig te zijn. We geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. Daarbij willen we bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. Dit doen we op een open manier. We werken vanuit respect voor andere opvattingen. 

 

Identiteit kun je alleen actief neerzetten. Identiteit hoort bij activerend leren. Bij handelen. Hoe we onze identiteit in de dagelijkse praktijk concreet vormgeven, hebben we beschreven in de twaalf werkwoorden.