16 januari 2023

Onboarding bij de Groene Afslag

Donderdag middag hebben wij een onboarding georganiseerd bij de Groene Afslag voor medewerkers die net zijn komen werken bij onze organisatie. Binnen Proceon was het een lang gekoesterde wens om nieuwe medewerkers organisatie breed in te werken.

 

Het doel van deze middag was om de medewerkers welkom te heten, informatie te verschaffen en om hen te binden en boeien met onze organisatie. Wij werken binnen Proceon eraan om meer eenheid binnen de scholengroep te creëren en dat elke werknemer het personeel van het hoofdkantoor weet te vinden. Informatie over het servicebureau, veiligheid, privacy en veel meer werd hier gedeeld. Daarnaast hebben de medewerkers ons en elkaar beter leren kennen door een interactieve bingo en borrel nadien. Wij vonden het een geslaagde middag! 

Proceonwerknemersbijeenkomstjanuari 111855728910
Proceonwerknemersbijeenkomstjanuari 111855728889
Proceonwerknemersbijeenkomstjanuari 111855728867
Proceonwerknemersbijeenkomstjanuari 111855728847